IMG_4869

Alustavat työt

Kaapeleiden kartoitus

Sähkö- ja muiden. kaapeleiden sijainti tontilla on tärkeää tarkistaa ja merkata maastoon ennen ensimmäistäkään koneen raapaisua. Katkaistun kaapelin korjauttaminen hidastaa töiden etenemistä ja tuo lisälaskun yleensä kiinteistön omistajalle. Kaapelinäyttöjä tekevät mm. sähköyhtiöt ja verkko-operaattorit. Vanhoissa kaapelikartoissa olevat tiedot ovat usein puutteellisia, joten niihin ei ole aina luottaminen. Lisäksi erilaisten maanalaisten putkien, kaivojen, sulkuventtiileiden jne. paikka on syytä varmistaa ennen konetöiden alkamista.

Puiden kaataminen

Puiden kaataminen kaava-alueella vaatii aina luvan. Työssä on omat riskinsä, joten vähintäänkin ongelmapuiden kaataminen on turvallisinta teettää ammattihenkilöllä, jolla on työhön tarvittava kalusto ja voimassa olevat vakuutukset.

Saneerauksen ulottuessa koko pihan alueelle kannattaa kaadetun puun kanto ja juuristo kaivauttaa koneella pois maansiirtotöiden yhteydessä. Piharemontin ulkopuo­lisilta alueilta yksittäisen kannon voi häivyttää esimerkiksi lyhentämällä sitä moottorisahalla niin, että jäljelle jäänyt tynkä on pei­tettävissä mullan alle. Mikäli hävitettäviä isoja kantoja on useampia kannattaa harkita niiden käsittelyä kantojen jyrsintään erikoistuneella yrityksellä.

Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen

Säilytettävä kasvillisuus ja rakenteet suojataan piharemontin ajaksi. Perennat eli moni­vuotiset kukat, elinvoimaiset pienet ja keski­kokoiset pensaat ja puut on yksinkertaisinta nostaa juurineen maasta suuren multapaakun kera ja varastoida siirteessä kunnostustyön ajan. Tilapäisenä istutusmaana voi toimia esimerkiksi tarkoitusta varten hankittu multakasa tai kasvimaa.

Puuvartisten kasvien kannalta pihan kunnostaminen olisi otollisinta tehdä varhaiskeväällä tai myöhäissyksyllä kasvien ollessa lepotilassa. Käytännössä näitä ajankohtia ei läheskään aina pystytä noudattamaan. Tärkeintä on huolehtia kastelusta siirtojen ja tilapäissäilytyksen ajan.

Piha-alue, jota remontti ei kosketa, kannattaa eristää saneerattavasta alueesta esimerkiksi suoja-aidalla. Käytettäessä isoja koneita yksittäinen säilytettävä puu suojataan puun rungon ympärille rakennetulla lautakehikolla. Suojalautoja ei saa naulata puuhun kiinni. Juuristoalueen tiivistymistä voidaan lisäksi vähentää noin 20 cm kerroksella karkeaa soraa. Asianmukaisista suojauksista huolimatta, koneellista kaivua ja tarpeetonta aja­mista olisi hyvä välttää säilytettävän puun välittömässä läheisyydessä.

Vanhan purkaminen

Vanhojen laatoitusten, puupinnoitteiden ja pienehköjen rakenteiden purkaminen onnistuu parhaiten käsin. Ehjät laatat voi haluttaessa varastoida, asentaa uudelleen tai hyödyntää pihan toisarvoisilla paikoilla. Massiivisten rakenteiden purkamisessa kannattaa hyödyntää konetta, joka samalla kuopaisee maasta huonokuntoiset kasvit, rikkaruohottuneet kasvualustat ja sammaloituneen nurmimaton siirtolavalle tai suoraan kuorma-auton kyytiin tontilta pois vietäväksi.

Mittaustyöt ja maastoon merkitseminen

Vaaituskoje on hyvä apuväline pihamaan korkojen määrittämisessä. Kiinteä lähtö­ korko merkataan esimerkiksi sokkeliin ja kaivettavien alueiden reunoille laitetaan riittävä määrä korkomerkkejä konemiehen työn helpottamiseksi. Korkomerkinnöillä varmistetaan jo pohjiin oikeansuuntaiset kaadot vesien ohjaamiseksi. Samalla merkkikepit näyttävät mm. tulevien käytävien ja teiden linjaukset. Maastoon merkataan myös suunnitelman mukaiset kasviryhmät ja yksittäispuiden paikat istutuskuoppien kaivua varten.

Sadevesien hallinta

Sokkeleiden kosteuseristysten ja rännikaivojen puuttuminen ovat monien vanhojen rakennusten ongelma. Perusteellisessa remontissa sokkelin vierusta kaivetaan anturaan asti auki ja kuivatetaan.  Patolevy asennetaan kivijalkaa vasten. Katolta tulevat sadevedet ohjataan rännikaivoihin.
Laajoilla, kivettävillä pinnoilla vedet ohjataan pintakallistuksin päällysteen alimmassa kohdassa olevaan, ritiläkantiseen sadevesikaivoon. Vesiä ei saa ohjata naapuritontille.

Seinän vierustat viimeistellään niin uudis- kuin saneerauskohteissa ilmavalla sora-aineksella tai kiveämällä joko seulanpääkivin tai betonilaatoin. Maanpinnan tasoon asennetun betonilaatan etuna on nurmikon hoidon helpottuminen. Leikkuujälki on kerralla siisti leikkurin toisen pyörän kulkiessa tasaisesti kiveyksen päällä.

alustavat

Kuva2%20Painaumat%20+%20vesi_netti

IMG_4993