1858_pieni

Huolella tehty pohja – kestävä kiveys

Asianmukainen pohjaustyö on onnistuneen pihakiveyksen perusta.

Sääolosuhteet Suomessa edellyttävät poikkeuksetta routivien maalajien, esimerkiksi saven ja hiesun korvaamista hiekka- ja/tai sorapitoisella maa-aineksella. Myös turve- ja liejumaat vaihdetaan kantavaan maa-ainekseen. Pakkastalvina kylmyys voi tunkeutua maahan jopa parin metrin syvyyteen. Mikäli jäätymisrintamassa on, tai siihen voi kulkeutua vettä, voi routanousu olla lumettomilla alueilla suurimmillaan useita kymmeniä senttimetrejä.

Pohjaustöiden laajuus on aina tarkistettava tapauskohtaisesti. Pihakiveyksen pohjatöissä ei kannata säästää, sillä huolellinen pohjaus varmistaa kestävän kiveyksen. Ennen kaivutyön aloittamista on tarkistettava myös, onko työalueella maanalaisia kaapeleita tai putkistoja.

Pohjaukset eristyksineen tehdään aina pinnoitettavaa aluetta laajemmiksi. Lisäksi avoinna olevia kaivantoja kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan upottamalla maahan esim. tulevien pihavalojen vaatimia kaapeleita jo tässä vaiheessa.

Pinnat kallistetaan aina rakennuksista poispäin. Minimikallistus on 2 % eli yhden metrin matkalla kallistus on 2 cm. On tärkeä muistaa, että kaltevuudet huomioidaan ja tehdään jo pohjatöiden yhteydessä. Kuivatuksen tarve tarkistetaan aina tapauskohtaisesti ja täytyy huomioida, ettei vesiä saa luvatta johtaa naapuritontille.

Pohjien rakentaminen

 

3SA-POHJAUS 

1766

2967

2968