Pohjatöiden työvaiheet:

Routimaton pohjamaa

Routimaton pohjamaa tarkoittaa, että pihan pohjamaa on vettä läpäisevää, routimatonta hiekkaa tai soraa.

työvaiheet:

 1. Pintamaa poistetaan.
 2. Maapohja muotoillaan suunniteltuun kaltevuuteen.
 3. Tasatulle pohjamaalle levitetään kantavaksi kerrokseksi esimerkiksi murskesoraa (raekoko 0-32 mm). Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 200 mm:n kerroksin täryttämällä.
 4. Kantavaan kerrokseen tehdään tarvittavat kaadot ja profiloinnit.
 5. Kantavan kerroksen päälle levitetään suodatinkangas ja tämän päälle n. 2-5 cm:n asennushiekkakerros tai kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran linjalaudan avulla.
 6. Kivet asennetaan asennushiekan päälle.

Routiva pohjamaa

Jos pohjamaa on routivaa savea tai hiesua, turvetta tai liejua, se korvataan kantavalla maa-aineksella. Samalla tehdään tarvittaessa salaojitus. Päällysteen käyttötarkoitus, kuormitus ja maaperän laatu vaikuttavat siihen, kuinka syvältä routivaa maata poistetaan ja käytetäänkö routaeristelevyjä.

työvaiheet:

 1. Routiva maa poistetaan tarvittavaan syvyyteen, maapohja tasataan ja sen päälle levitetään suodatinkangas. Se estää alla olevan pohjamaan ja päälle tulevan murskeen sekoittumisen.
 2. Kaivantoa täytetään murskesoralla. Murskeella, jossa on hienoaines mukana, on erinomaiset tiivistymisominaisuudet, ja karkeampi kiviaines puolestaan takaa hyvän kantavuuden. Sopiva raekoko on esimerkiksi 0-32 mm. Murskesoran levityksen ja tasauksen jälkeen kantava kerros tiivistetään tärylevyllä.
 3. Kantavan kerroksen päälle levitetään n. 2-5 cm:n kostea asennushiekkakerros tai kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran oikolaudan avulla.
 4. Kivet asennetaan asennushiekan päälle.

Routiva pohjamaa ja routaeristeiden käyttö

Kaivutyötä ja massanvaihtoa on mahdollisuus vähentää käyttämällä routaeristelevyjä.

Mikäli kiveyksen ulkopuolinen reuna-alue jätetään talvisin auraamatta, ulotetaan routasuojaus n. 60 cm tulevaa kiveystä leveämmäksi. Jos kiveyksen ulkopuolinen alue pidetään talvella lumesta vapaana, tulee routasuojaus ulottaa 1,2- 2 m kiveystä leveämmäksi. Kiveyksen ulkopuoliselle alueelle ulottuvalla suojauksella eliminoidaan roudan pääsy routivaan pohjamaahan kiveyksen alle.

Routaeristeinä käytetään EPS- tai XPS – solumuovilevyjä. Kevyesti liikennöidyillä piha-alueilla riittää EPS 120 Routa -levy. Mikäli pihalla on raskaampaa liikennettä, suositellaan EPS 200 Routa -levyn käyttöä.

työvaiheet:

 1. Eristelevyjä käytettäessä routivaa maata poistetaan vähintään 50 cm. Kaivannon pohjalle levitetään 10 cm kerros kivetöntä hiekkaa, joka tasataan huolellisesti.
 2. Eristelevyt ladotaan hiekalle tiiviisti kiinni toisiinsa rakoja jättämättä.
 3. Levyjen päälle levitetään noin 10 cm vahvuinen kerros samaa kivetöntä hiekkaa, mitä käytetään pohjan tasauksessa.
 4. Kaivantoa täytetään murskesoralla. Murskeella, jossa on hienoaines mukana, on erinomaiset tiivistymisominaisuudet, ja karkeampi kiviaines puolestaan takaa hyvän kantavuuden. Sopiva raekoko on esimerkiksi 0-32 mm. Murskesoran levityksen ja tasauksen jälkeen kantava kerros tiivistetään tärylevyllä.
 5. Kantavan kerroksen päälle levitetään n. 2-5 cm:n kostea asennushiekkakerros tai kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran oikolaudan avulla.
 6. Kivet asennetaan asennushiekan päälle.

Pintakallistukset

Pinnat kallistetaan aina rakennuksista poispäin. Minimikallistus on 2 % eli yhden metrin matkalla kallistus on 2 cm. On tärkeä muistaa, että kaltevuudet huomioidaan ja tehdään jo pohjatöiden yhteydessä. Kuivatuksen tarve tarkistetaan aina tapauskohtaisesti ja täytyy huomioida, ettei vesiä saa luvatta johtaa naapuritontille.

11eristys sa

3SA-POHJAUS

14kivilavat sa

xasennus ja linjalankaSA

Pohjatyö

kivi28

13linjalanka

xsaumausSA