11SA-RAPUT

Portaiden rakentaminen

Portaiden käyttöä suositellaan kulkureitin jyrkkyyden ylittäessä 20 astetta. Niiden rakentaminen on pihatöiden yksi vaativimpia työvaiheita. Portaiden on oltava turvalliset ja lisäksi miellyttävät kulkea, ne voivat olla myös keskeinen osa pääsisäänkäyntiä, joten ulkonäölläkin on väliä. Usein portaita täydentävät erilaiset muurirakennelmat sekä kasvillisuus valaistuksineen.

Pohjatyöt

Kuten kaikkien rakenteiden perustamistöissä, myös ulkoportaiden pohjausten laajuus riippuu vallitsevista olosuhteista, jotka on aina tarkistettava tapauskohtaisesti. Rappujen pohja tehdään routimattomaksi jalankuljettavien pihapolkujen pohjauksia mukaellen.

Portaiden tulee olla toimivat, mahdollisimman turvalliset ja kauniisti ympäristöönsä sopivat. Huolellinen suunnittelu ja tarkat mittaukset ovat onnistuneen lopputuloksen perusta.

Mitoitus

Ulkoportaiden leveys suhteutetaan pihakäy­tävien leveyden kanssa. Mitoitus kaikkinensa vaatii laskelmia maastossa paikanpäällä.

Rappujen askelmissa on lisäksi oleellista huomioida ulkoportaiden matalampi mitoitus sisäportaisiin verrattuna. Kaavoja mittojen määrittämiseksi on useampia. Yksi tapa on mitata vaaituskojeella, tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen luiskan kokonaiskorkeus tulevien askelmien kohdalta. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (12–16 cm) antaa portaiden lukumäärän. Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saadulla portaiden lukumäärällä

Laskentaesimerkki:

Mittaa vaaituskojetta, tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen tulevien rappujen kohdalta luiskan kokonaiskorkeus. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (12 – 16 cm) antaa rappujen lukumäärän.
Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saadulla rappujen lukumäärällä.

  • Korkeus= 80 cm
  • Askelkorkeus= 13 cm
  • Rappujen lukumäärä 80:13 = 6
  • Vaakatasomitta= 260 cm
  • Etenemä = 260 cm : 6 = 43,3 cm

Rakentaminen

Porrasrakennelmia voidaan rakentaa sekä pihakivistä että -laatoista, tai yhdistämällä tuotteita keskenään.

Betonisia reunakiviä pystytään puolestaan hyödyntämään tukena niin askelmien etureunassa kuin rappujen sivuilla.

Pystyasennossa rappujen nousuosuutena käytettävien kivien paikoillaan pysyminen varmistetaan betonimassan avulla. Ennen tukivalua kannattaa tehdä vielä kerran tarkistusmittaus. Valun yhteydessä on myös syytä olla huolellinen, ettei kovettuvasta betonimassasta aiheudu ylimääräistä piikkausta kiviä tai laattoja rappujen etenemäosuudelle asennettaessa. Toinen vaihtoehto on tehdä portaiden runkorakenne valamalla esimerkiksi laudoista tehtyihin muotteihin, ja verhota valu betonikivin tai laatoin. Tällöin liima-aineeksi käy vaikkapa saneerauslaasti.

Porraselementit

Markkinoilta löytyy myös valmiita porraselementtejä, joissa portaiden nousu ja etenemä ovat vakiona. Valmiiden elementtien mitoitus tulee olla tiedossa jo pohjatöiden yhteydessä. Portaita suunniteltaessa kannattaa miettiä myös ns. invaluiskan tarpeellisuutta. Portaaton vaihtoehto palvelee myös lastenvaunujen ja polkupyörien kuljettamista portaissa. Pihakivien valmistajilta kannattaa kysellä valmiita porraselementtejä sekä erikoislaattoja vaativiin porrasratkaisuihin.

Vinkki

Talvista liukkautta estämään voidaan asentaa valamalla tehtyihin rappuihin betonilattioissa käytettävää lämpökaapelia, joka sulattaa jään ulkoportailta ja vähentää lumitöitä. Kaapeli asennetaan rappujen etenemäosaan noin 7 cm:n asennusvälillä. Kaapeleiden asennukseen ja lämmönsäätelyyn liittyvistä yksityiskohdista kannattaa neuvotella sähköalan asiantuntijoiden kanssa.

7SA-RAPUT

12SA-RAPUT

porrasrakentelmia

9SA-RAPUT